(מצוקות | יתרונות | גיסי | מצוקה | חותן | חמות | רווחים | חתן | לחץ) קיום חותנים בחלום למישהו שאין לו חותנים פירושו כוח, שלווה ושלווה.