תופים

אם אתה חולם על סוללה זה מייצג את כוח החיים. אם אתה חולם על סוללה פרוקה זה מנבא שאתה חלש רגשית, עייף או מרגיש שברירי. באופן כללי מצב הסוללה מציין את מצבה: ככל שהמצבר קטן יותר כך אתה חלש יותר.