למחוא כפיים

אם מישהו מוחא כפיים בחלום, זה עשוי לייצג את החיפוש שלך לאישור. אתה רוצה להתקבל על ידי אחרים. לפרשנויות מפורטות יותר לחלום זה, אנא עיין במשמעות של כפיים.