כיס

כשאתה רואה את כיס הבחירה בחלום, זה אומר שאתה מתנגד לחלוק דברים או רגשות עם הסובבים אותך. אולי הנזק שניתן היה להבהיל אותך מאוד.