צ'יפס

עשייה של משהו, כמו לראות, לאכול או כל פעולה אחרת, עם צ'יפס, כשאתה חולם, יכולה להתפרש כסמליות של דברים, שאין להם מטרה או ערך רציני, אך עדיין יש לעקוב אחריהם מקרוב. אין להתעלם מדברים שיש להם תכונות מסוימות וקלות דעת.