בטטה

לראות בטטה בחלומך אתה יכול להתפרש כסמל של האנרגיה הנפשית והרגשית הקשורה ליחידות ביולוגיות אינסטינקטואליות. אם אתם אוכלים בטטות בחלום, פירוש הדבר שהתיאבון המיני שלכם חזק יותר מהאדם שאיתו. אם בן הזוג שלך אוכל בטטות, זה אומר אחרת – הליבידו שלך נמוך יותר. בשני המקרים הבטטה מראה את הדרישה לאזן את הקשר. עליכם למצוא את המחויבות בתוך כמה היבטים של עצמכם על מנת להפוך את הקשר לנוח ומספק עבור שניכם.