מחסום עוגן

נראה כי מחסום עוגן מסמל את הכיוון שאמונות או מצבים מסוימים מנחים אותך בחיים. לדוגמה, אם אתה רואה מחסום עוגן שהולך שמאלה ואז פונה חזרה ימינה זה יכול לייצג פנייה מוסרית, או הפיכת מצב חיובי. זה יכול גם להצביע על הסבלנות הדרושה להשגת מטרה.