מַחסוֹם

לחלום על מחסום פירושו לקטוע את העלייה הרגשית שלך. יש אפשרות שאתה מרגיש מודחק בכל מה שקשור לביטוי עצמך לחלוטין. דאגו להסיר את כל המחסומים מהנתיב בעצמכם ולהיות עצמכם. לחלופין החלום יכול גם לסמל את חוסר הרצון שלך לבצע שינויים.