סַפָּר

אם אתה רוצה לחלום ספר ורוצה לדעת יותר על חלום זה, אנא חפש את המשמעות של מספרה.