Acer (בוטניקה), מייפל

אם אתה רואה את זה על הסיפון בחלום, אז החלום הזה מייצג צניעות, כנות וכנות. החלום מסמל גם את התענוגות, ההישגים ואושר החיים בכלל. אם אתה רואה את עץ המייפל הנופל, החלום הזה מייצג קונפליקטים עם קרובי משפחתך. אם אתה רואה את עלה האדר בחלום, החלום הזה מראה את העזרה שתקבל מאחרים.