לנופף

אם נופפת למישהו בחלום שלך, החלום הזה מייצג את הקשר עם אותו אדם מסוים. אולי אתה מנסה שיבחינו באחרים. החלום עשוי גם להציע שתסתדר עם אנשים אחרים, במקום לשמור על צורה של תקשורת.