בַּלוֹן

כדי להבין טוב יותר את חלום הבלון, קרא גם את פרשנויות התרמוס.