נַדְנֵדָה

לחלום שאתה על הנדנדה מתייחס לנוסטלגיה, חופש, ילדות ואריכות חיים. המאזנים קשורים גם למיניות, שם החולם מוכן לחוות כמה הבדלים. בנימה אחרת, הילדות נזכרת, במיוחד באותם זמנים בהם היה לך כיף. נדנדות יכולות גם להעיד על חוסר יכולת להחליט.