נֶשֶׁף מַסֵכוֹת

לחלום ולראות את עצמך או מישהו בחלום להיות בנשף מסכות פירושו שהפינוק שלך בתענוגות חטאים וטיפשיים יביא להזנחה של עבודות העסק והבית שלך.