כיור

החלום בו רואים את השירותים מסמל את הפעילות החדשה שתביא שמחה ואושר רבים. החלום, בו שטפתם את פניכם במים מכיור הרחצה, מציין רגשות בלתי נראים חדשים. אם אגן הרחצה נשבר, פירוש הדבר שתקבל סיפוק על פגיעה באחרים.