B (מכתב)

האות ב 'בחלום מסמלת רגשות כלפי עצמך או אזור כלשהו בחייך, זה לא קל. מעולם לא נתנו לך דברים. אתה צריך לנצח הכל. אין טיפול מיוחד. באופן שלילי, האות ב 'יכולה לייצג את קנאתם של אנשים אחרים שתמיד חייהם קלים יותר או יחס מיוחד יותר ממך. אני לא אוהב שלא לקבל את כל תשומת הלב שאתה יכול להרגיש שמגיע לך יותר. תחושה מכוערת או מקום שני.