סָבָּא

החלום על סבא שלך יכול לייצג את מצפונך במצבים שיש לך ניסיון קודם בהם. היכולת שלך לקבל החלטה או לבחור בין נכון לטעות, כאשר כבר יש לך ניסיון קודם. לחילופין, סבא עשוי לסמל בחירות או חוויה חכמים יותר המחליפים את ההחלטות שלך. סבא וסבתא יכולים גם לסמל את ההחלטות שמתקבלות על ידך על ידי מישהו חכם או מנוסה יותר ממך.