קַמצָן

לחלום שאתה אומלל, הראה את דרך החשיבה שלך על עצמך. זה מייצג את התחושה הלא מספקת שלך של הערכה עצמית נמוכה. אולי הכנסת מגבלה על הכישורים שלך, הערך שלך פחת. עליכם לחשוב בצורה ברורה יותר על פוטנציאל, שיש לכם בוודאות. כמו כן, הסתכל סביבך וראה איזה מגוון רחב של משאבים עומדים לרשותך.