לְקַדֵם

לחלום שאתה מתקדם במצב מסמל התקדמות מסוג כלשהו בחייך המתעוררים.