לְקַדֵם

אם אתם חולמים על התקדמות בכל מצב, זהו סימן לגידול בעבודה או בחיים האישיים במהירות ובפרק זמן קצר. העסק של אהבה יהיה לטובתך. אם אתה רואה אנשים אחרים מתקדמים לנגד עיניך, זה מייצג את עתידך המאושר והמוצלח בעבודה או בחיים האישיים. זכור, איך אתה יכול לסמוך על אותם אנשים.