שפע

חלום של שפע גדול של אלמנטים מתאימים, אומר שאתה צריך לדאוג להכנסות שלך ואספקה ​​שיש לך. לחלום בשפע בחלום גם חוזה שדואג לבריאות שלך, וודא שאתה לא חולה. אם אתה חולם שיהיה לך שפע עצום של סוגים שונים של דברים, הוא מייצג את עתידך כמאושר, מצליח, מזל ורווחי.