צַלָף

אם אתה הצלף או חולם על אחד כזה, הוא מראה את התסכול והכעס הנסתר שיש לך. וודא שאתה מחצין רגשות ורגשות שליליים, אך באופן שלא יפגע או יעליב אחרים.