צַלָף

חלום הצלף מסמל התגנבות וצריך קבלת החלטות. זה עשוי לשקף את הניסיון שלך להביך מישהו לחלוטין מבלי שיבחינו בו. מנסה בסתר לעצור משהו. מנסה לעצור אדם או בעיה בלי להיתפס. נקם במישהו שמאחורי הגב שלך. תוקפנות נסתרת. אתה או מישהו אחר שאולי יצטרך למצוא דרך להביע כעס בצורה בונה יותר. לחלופין, צלף עשוי לשקף את התחושה שלך שאנשים עובדים בסתר כדי להכשיל אותך או להביך אותך. החלום על הריגת צלף עשוי לשקף ערות במצבי חיים בהם התייחסת למבוכה פוטנציאלית או להתעמת עם מישהו שעבד נגדך מאחורי גבך.