שפע

החלום לקבל שפע של פריט מסוים מסמל אזור בחיים שלך שהוא פעיל מאוד או חזק. אתה חושב על משהו הרבה או מבין שמשהו בחיים שלך מאוד תושייה. באופן שלילי, אתה מרגיש מוצף מרגשות שליליים או ממצבים שליליים. יתכן שאתה חושב יותר מדי על דבר אחד.