חֲתִימָה

לראות את חתימתך בחלום מסמל את הסכמתך וקבלתך לתנאי או סיטואציה מסוימים. חותמת האישור שלך.