הפיראנות

החלום של פיראנה מסמל סוגיה או בעיה ש~מאשמת ~או הורסת את כל מה שהוא חשוף אליו. אנשים או מצבים שיכולים להרוס או להשפיע לרעה על כל מה שיש לך. אזורים בחייכם שאפשר לאבד לחלוטין בגלל כישלון או מבוכה פשוטים. דוגמא: אישה חלמה פעם על פיראנה שמנסה לאכול אותה. בחיים האמיתיים היא חששה שנחשף מידע מביך שיכול להרוס את מערכת היחסים שלה ואת החיים שבנתה סביבו.