גורד שחקים

החלום על גורד שחקים מסמל הישגים, אידיאלים גבוהים או כוח. הוכר בזכות הכישרונות, המשאבים או ההישגים המעולים שלך. אתה רואה את עצמך או אחרים כממונים עליונים. אזור בחייך בו אתה מרגיש שהתעוררת מעל אחרים. מעמד חברתי או מקצועי גבוה. באופן שלילי, גורד שחקים עשוי לשקף את תחושת העליונות המוחלטת שלו על אחרים או את התחושה שמישהו בשלטון עולה מעל שלו. החלום על בניית גורד שחקים מסמל אותך להשוויץ בעצמך או במישהו אחר שעובד לקראת רמה גבוהה של הישג, מעמד או כוח מוכרים. עובד קשה כדי שיבחינו בו כחזק, הכי מיומן, או הכי טוב בתחומו. חתירה להעלות את מעמך מעל אחרים.