ארכיון

אם חלמת ובחלום, ראית שאתה מגיש את חשבונותיך או מסמכים חשובים אחרים, זה אומר אירועים לא טובים שיהיו מקור לחרדה רבה