רקע כללי

אם אתה חולם ברקע אנא ראה את המשמעות של נוף.