מישורים

לראות את המישורים, כשאתה חולם, זה סימן מוזר לחלום שלך. סימן זה מעיד על בריאות. ומשהו תוצרת בית. לחילופין, פירוש הדבר שיש לך מסלול ברור וחלק לפנינו. החלום יכול להיות גם מטאפורה למי שהוא פשוט.