ארכיב

לראות פילטר מסמר בחלום פירושו שינויים כלכליים והסיבה לשינויים אלה הם קצוות האישיות שלך או מערכת היחסים שלך עם אחרים. המשמעות היא שאתה צריך להחליק את החיבורים שלך. אתה יכול להיות קצת קשה מדי ומחוספס כלפי אחרים. בנוסף, ההשלכות יהיו זמניות בלבד.