גלשן

החלום על שלט מסמל כיצד צמתים מזוהים או נראים על ידי אחרים. זה משקף כיצד מישהו אחר מוניטין, אישיותנו או מעמדנו נתפס. לוח הוא סמל לאופן שבו החלטותינו מאפשרות לאחרים לגבש דעות עלינו. הכנת המנה של מישהו אחר אז היא מטאפורה לתיוג מישהו על סמך ההחלטות שקיבלו.