אֶקְדָח

לחלום שאתה מכוון אקדח מעיד שאתה מנסה להשיג מטרה ספציפית. עם זאת, אם הטון החלומי הוא של פחד, כעס ותוקפנות, אז האקדח פירושו כוח שבאמצעותו אתה צריך להגן על עצמך מפני פחד וכעס. אם אתה רוצה להבין טוב יותר את החלום שלך, אנא קרא על הנשק.