קוֹמָה

לראות את הרצפה זה מייצג את התמיכה שלך. זה יכול לייצג גם את החלוקה בין המודע לתת מודע. אם אתה חולם בהקשר כלשהו, ​​או שאתה רואה רצפה מעץ מלוטשת, זה מצביע על כך שאתה מודע לחלוטין לתת המודע שלך ושומר עליו. אם אתה חולם בהקשר כלשהו או שאתה רואה רצפה נוטה, הודיע ​​שאתה מסתובב רחוק מדי מהיעדים והתוכניות המקוריות שלך.