נַצנָץ

קיום אינטראקציה או מפגש או ראיית אקסהיביציונר, כשאתה חולם, יכול להתפרש כסמל לתסכולים בחיי המין שלך. אתה מכחיש את הרצונות או הדחפים החזקים שלך, הקשורים לאינסטינקטים.