פִּיקנִיק

לחלום ולראות את עצמך או מישהו אחר בחלום להיות פיקניק פירושו חיי בית שלווים ומאושרים. לחלום ולראות סל פיקניק בתהליך החלום זה סימן מצוין עבורכם. חלום זה מעיד על הזדמנות ללמוד ולשתף את רעיונותיך ודעותיך.