פופקורן

ראיית פופקורן מתפרשת כהמלצת התת מודע לחולם לחשוב שאולי הוא או היא מלאים ברעיונות. זה יכול גם להצביע על כך שאמיתות / עובדות מסוימות מתודעות עבורך.