כִּנִים

חלום הכינים מסמל מחשבות ורגשות של טמאה, פיזית או רגשית. אתה עלול להרגיש אשם, חרטה, משומש, מלוכלך או כאילו אינך מספיק טוב. לחילופין, כינים ראש עשויות לשקף את האנשים או את הסיטואציות שממנה תרצו להתרחק.