אורן

לחלום ולראות עץ אורן הוא סמל החלומות העמום. לחלום על עץ אורן יכול לסמל את אי-ההריסה של חיי הנצח. Pinheiro יכול להתכוון גם לאיכות של להיות כנה. פוריות מיוצגת גם על ידי אורנים.