חרוט אורן

כשאתה רואה אורן בחלום, אז החלום הזה מביא שמחה והון רב לחייך.