כַּדוּר

לראות או ליטול כדור מוסבר כחלום עם סמליות חשובה לחולם. משמעות החלום הזה הוא שחזור ההרמוניה הפנימית שלך. זו תקופת ריפוי והוצאת רעיונות שליליים אלה מדעתך.