פירסינג בטבור

הטבור בחלום מייצג את הקשר המיוחד והקשר בין שני אנשים. לפרשנות טובה יותר של החלום, אנא ראו גם את המשמעות של הטבור.