לאסוף

לחלום ולראות טנדר, כשאתה חולם, הוא סימן מוזר לחלום שלך. שלט זה מעיד על עבודה קשה. זה גם מציע את הצורך לחזור ליסודות.