נַקָר

אם אתה רואה נקר בחלום, החלום מזהיר אותך שהחמצת משהו חשוב בחייך. הנקר כסמל חלומי קשור לעבודה מתמשכת וזהירה.