נַקָר

האינטראקציה עם נקר, כשאתה חולם, פירושה עיוורון וחסך של תפיסה והבחנה. נקר בחלום מתפרש גם כהצעה שיש משהו שמעיר חיים שלא שמתם לב אליו. נקר פירושו גם פעילות, עיסוקים, אנרגיה, מרץ, פרודוקטיביות, קשה לעבודה. לראות את הנגר בחלומו מתבלט גם כאומנה של חריצות.