אַרכֵיאוֹלוֹגִיָה

החלום על ארכיאולוגיה מסמל לימוד העבר שלך, או ניסיון לקבל תובנה על מצבים עכשוויים על בסיס חוויות מהעבר.