דַיָג

בחלום להיות דייג זה מסמל עתיד מזהיר בחיים המעירים. תקבל משהו חשוב לך מאוד. אחרת, לראות דייג, כשאתה חולם, זה יכול להתפרש כסמל לסיכוי לתפוס משהו בחייך המעירים.