שְׁקִילָה

בחלום שאתה שוקל משהו, זה אומר שאתה מנסה להעריך ולגלות את ערכו. עליכם לקחת בחשבון איזו חשיבות יש לכם מה שראיתם ושקלתם בחלום.