פותחן

אם אתה פותח את הפחית, החלום הזה מראה את עצמך – אתה יכול לסמוך על דברים שאתה מסוגל לעשות. פותחן הפחים הוא גם סמל החידוש והחידוש. אולי אתה רוצה להציב לעצמך אתגרים חדשים.