לאחסן בדירה, להכניס את הכוורת, לחיות בכוורת

כמו כן, קרא את הפרשנות לגבי הכוורת.